Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY WOOX.SK

 

Co byste měli určitě vědět

1. Kdo jsme a co děláme?


Jsme společnost Woox Syndicate s.r.o., se sídlem na adrese Bezručova 1371/4b, 790 01 Jeseník, Česká republika, identifikační číslo 268 68 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 28776 („my“).

Prostřednictvím našich webových stránek woox.cz („Web“) prodáváme a inzerujeme naše zboží, kterým je hlavně oblečení a doplňky („Zboží“), které si vy jako kupující a náš zákazník, podnikatel i spotřebitel, můžete prostřednictvím Webu objednat a uzavřít s námi kupní smlouvu („Smlouva“).

Cílem těchto všeobecných obchodních podmínek („Podmínek“) je vysvětlit vám, jaké máme vzájemné povinnosti a práva vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím Webu, a informovat vás o nich. Kromě těchto Podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podmínky obsahují všechna důležitá ustanovení pro koupi Zboží, ale i přesto s vámi můžeme uzavřít Smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají v takovém případě přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Pokud u nás nenakupujete na firmu (IČ), jste v roli spotřebitele. Naše zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto Podmínkách.

Prosíme, přečtěte si i jak pracujeme s vašimi osobními údaji. Všechny podrobnosti najdete tady.

 

2. Jak nás můžete kontaktovat?

Jestli máte jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:

Woox Syndicate s.r.o.

Bezručova 1371/4b, 790 01 Jeseník

e-mail: [email protected]

tel.: +420 725 222 121

Odpovíme vám co nejdříve

 

3. Jak funguje Uživatelský účet a WOOX klub?


Objednávku můžete provést prostřednictvím vašeho uživatelského účtu na Webu („Uživatelský účet“) a můžete se stát i členy našeho WOOX klubu. Všechny informace o Uživatelském účtu a WOOX klubu najdete zde.
Objednávku ale můžete provést i bez registrace Uživatelského účtu.


4. Jak nakoupit naše Zboží?


Naše Zboží si můžete pořídit na Webu prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o Zboží, jeho ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání Zboží a o nákladech s tím spojených. Před závazným odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „KOUPIT . Kliknutím na tlačítko vytvoříte objednávku („Objednávka“).

Odesláním Objednávky s námi uzavíráte Smlouvu za podmínek uvedených v Objednávce a těchto Podmínkách. Uzavřením Smlouvy se my i vy zavazujeme řídit těmito Podmínkami

Poté, co Objednávku obdržíme, vám potvrdíme její přijetí e-mailem. Spolu s tímto potvrzením vám zašleme i tyto Podmínky ve formátu pdf. Pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude Smlouva uzavřena, až obdržíme toto potvrzení.

V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace a údaje. V případě, že uvedete nepravdivé nebo neúplné informace, neodpovídáme za škodu tím způsobenou; třeba když vám nebudeme moct Zboží doručit kvůli tomu, že jste v Objednávce zadali špatnou adresu.

Vezměte prosím na vědomí, že Zboží, které je vystaveno na Webu, je informativního charakteru a nejsme povinni ohledně něj uzavřít Smlouvu, třeba pokud není zrovna dostupné. Také může docházet ke zkreslení barev našeho Zboží na Webu podle toho, jaký monitor nebo displej používáte.

Veškeré náklady, které vám vzniknou při objednávání Zboží nebo při používání Webu (třeba náklady na internetové připojení), si hradíte sami a nijak se neliší od vaší standardní sazby vašeho poskytovatele.


5. Jak můžete za naše Zboží zaplatit?


U Zboží je vždy uvedena kupní cena. Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků.

Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně (např. Zboží, které prodáváme za méně než 10 % obvyklé ceny), nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

Kupní cenu a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit těmito způsoby, které Vám Web nabízí v rámci objednávkového procesu.

Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo Objednávky. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje se Smlouvou a Zboží vám nebude odesláno včas.

V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté.

Pro každou platbu vám vystavíme fakturu (daňový doklad), která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.


6. Jak k vám Zboží doručíme?


Zboží vám doručíme způsobem, který si vyberete z těchto možností nabízených v rámci objednávkového procesu.

V případě, že aktuálně Zboží na skladě nemáme, vás o tom informujeme a zároveň vás seznámíme s přibližnou dodací lhůtou. Buď se dohodneme na delší době dodání anebo, pokud by Zboží bylo k doručení až po 30 od uzavření Smlouvy, máte právo odstoupit od Smlouvy, čímž se objednávka zruší a my vám vrátíme peníze, které jsme od vás za ni přijali.

Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě po vás máme právo vyžadovat náhradu nákladů spojených s vrácením nepřevzatého Zboží, třeba poštovné zpět k nám. Jsme také oprávněni vás v případě nepřevzetí Zboží zařadit na seznam nespolehlivých kupujících a v případě dalšího nákupu budete povinni zaplatit kupní cenu předem bezhotovostně na náš účet.

V případě, že je Zboží z důvodů na vaší straně nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem než uvedeným ve Smlouvě, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo s jiným způsobem doručení.

Při převzetí Zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů Zboží. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové Zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

Vlastnické právo ke Zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny (včetně nákladů na dodání), nejdříve však převzetím Zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu Zboží na vás přechází okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.

 

7. Odstoupení od Smlouvy


Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 100 000 let a dvou dnů od převzetí Zboží. Pokud vám Zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Tato část Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

Vezměte ale na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy v případě:

- kdy bylo Zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, zejména v případě Zboží na míru. Je to například tehdy, kdy Zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho jinak upravíme podle vašeho přání. Třeba, když o něco zkrátíme nohavice, aby vám nebyly kalhoty dlouhé;

- pokud se jedná o Zboží, které není možné vrátit z hygienických důvodů a které jsme vám dodali v zapečetěném obalu a vy jste tenhle obal rozbalili (třeba spodní prádlo)..

Pokud se rozhodnete odstoupit od Smlouvy a je to možné, prosíme, využijte formulář, který je najdete tady.

Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně Zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to na číslo účtu, které nám sdělíte.

Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené Zboží. Nejsme ani povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude Zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.

Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si můžete vyzkoušet, ale pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako byste si ho prohlíželi v kamenném obchodě. Pokud Zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním snížíte jeho hodnotu, můžeme vám vrátit částku sníženou o náklady na uvedení Zboží do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům. Z oblečení třeba nemůžete ustříhnout cedulku a termotričko zapotit.

Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, pokud je to možné, nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se Zbožím. Máme právo posoudit, zda je vrácené Zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité. Máme právo také posoudit, jestli jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na prohlédnutí a vyzkoušení Zboží, snížení hodnoty tohoto Zboží.

Pokud je Zboží ve stavu, kdy ho není možné prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od Smlouvy nemáte.
Náklady na vrácení Zboží zpět k nám nesete vy (my ale můžeme být hodní a umožnit vám vrácení zdarma třeba přes Zásilkovnu). Náklady na dodání Zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.
Pokud jsme vám spolu se Zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i tento dárek.

 

8. Jak probíhá reklamace a co můžete reklamovat?

Za co odpovídáme?

Odpovídáme vám za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že Zboží:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

- je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili. Třeba, že se plavky při namočení do vody nerozpadnou;

- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:

- je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
- Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži (pokud je třeba) a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
- Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

Za uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost Zboží liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili

Pokud jste spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí Zboží v 24měsíční záruční době.

Pokud jste vadu vytkli oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy jste nemohli Zboží používat. Třeba proto, že jsme ji měli u sebe my v rámci reklamačního řízení.

 

Za co naopak neodpovídáme?


Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

- opotřebení Zboží jeho obvyklým užíváním, třeba ošoupaná kolena na kalhotách;
- použité Zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
- vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud jste roztrhli část mikiny.

U použitého Zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového Zboží.

Pokud jste zakoupili Zboží, které bylo vadné a kvůli této vadě bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém Zboží ale odpovídáme.
V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud jste spotřebitel. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Pokud prokážeme, že jste před tím, než jste Zboží od nás nebo o dopravce převzali, o vadě Zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni reklamaci uznat a vyhovět jí.

Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

 

Jak reklamovat?


Reklamaci, prosíme, zašlete ideálně přes reklamační formulář.

Pokud se rozhodnete jinak, reklamace nebo průvodní dopis k reklamaci musí obsahovat:
- vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
- prokázání nákupu Zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi nebo třeba výpisem z vašeho bankovního účtu).

Zboží, které je podle vás vadné, zašlete na naši adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a Zboží vám zašleme zpět na naše náklady.

Pokud jste spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte e-mailem písemné potvrzení – reklamační protokol sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem i jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

 

Co můžete požadovat?


Pokud má Zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:

- dodání nové věci bez vady; nebo

- opravu věci,

ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:

- pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;

- když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;

- pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;

- když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada Zboží významná.

Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený námi nebo výrobcem někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte prosím vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

Do kdy reklamaci vyřídíme?


Pokud jste spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě.

E-mailem vám pošleme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni Zboží vyzvednout.

Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Jako spotřebitel máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů nás musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Jako podnikatel toto právo nemáte.

 

9. Jak je to s duševním vlastnictvím?


Jsme vlastníkem Webu a vykonáváme k němu majetková i osobnostní práva v největším možném rozsahu.

Udělujeme Vám právo Web používat v rozsahu jeho funkcí („Licence“). Licenci vám udělujeme jako nevýhradní. Licenci vám udělujeme na dobu, kdy budete Web používat, jako územně neomezenou a bezplatnou. Nejste oprávněni postoupit Licenci ani její část na nikoho dalšího ani udělit podlicenci.

Zavazujete se Web nekopírovat a nereplikovat. S Webem nemůžete nakládat jinak, než podle těchto Podmínek nebo za jiným účelem, než je využívání WOOX klubu a nákupu či prohlížení našeho Zboží a prohlížení Webu. V žádném případě nesmíte Web jakkoliv hackovat, měnit, ovlivňovat jejich vzhled nebo funkce. Nesmíte ani vykonávat jakoukoliv činnost, která by vedla k přetížení Webu, narušení jeho stability, bezpečnosti nebo chodu. Nesmíte dělat jakékoliv pokusy o získání zdrojového kódu Webu nebo jeho části. Nesmíte to ani umožnit, byť neúmyslně, jakékoli třetí osobě.

 

10. Jak zahájit mimosoudní řešení sporu?

 

Jako spotřebitel se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr.


11. Co říci závěrem?


V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

K prodeji Zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme také dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.

Tyto Podmínky můžeme měnit nebo doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění Podmínek.

Aktuální znění Podmínek vždy zveřejníme na Webu.

Znění obchodních podmínek platných od 15. 5. 2018 do 7. 8. 2023.

 

V Jeseníku dne 8.8.2023