Wooxklub podmienky

Co je WOOX klub a kdo ho provozuje?


Jsme společnost Woox Syndicate s.r.o., se sídlem na adrese Bezručova 1371/4b, 790 01 Jeseník, Česká republika, identifikační číslo 268 68 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 28776 („my“).

Na našich webových stránkách woox.cz („Web“) provozujeme věrnostní klub WOOX klub („WOOX klub“), do kterého se můžou naši zákazníci („vy“) registrovat a užívat si jeho výhod.

Tyto podmínky („Podmínky“) upravují pravidla pro WOOX klub, pro vaše členství ve WOOX klubu i pro jeho fungování. Vztahují se tedy na smlouvu o poskytování služeb, kterou spolu uzavíráme, a jsou součástí této smlouvy.

Pokud se chcete stát členy WOOX klubu a založit si svůj Uživatelský účet, je třeba, abyste se s těmito Podmínkami seznámili, souhlasili s nimi a respektovali je. Prosíme, přečtěte si i jak pracujeme s vašimi osobními údaji. Všechny podrobnosti najdete tady.


Jak nás můžete kontaktovat?

Jestli máte jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:


Woox Syndicate s.r.o.

Bezručova 1371/4b, 790 01 Jeseník

e-mail: [email protected]

tel.: +421 222 205 190

Odpovíme Vám co nejdříve.


Jaké výhody vám WOOX klub přináší?


Klub Vám přináší možnost nakupovat se slevou minimálně 50 %, tedy za ceny srovnatelné s velkoobchodním nákupem podobně kvalitních výrobků V rámci vašeho uživatelského účtu („Uživatelský účet“) najdete historii Vašich objednávek, které jste v rámci Uživatelského účtu vytvořili a seznam oblíbených produktů "wishlist". Případné akční slevy, které probíhají několikrát za rok, se kombinují s vaší klubovou slevou až na výsledných 70 %.

O konkrétních akcích budete vždy informování e-mailem.


Jak se stát členem WOOX klubu?


Členem WOOX klubu se můžete stát založením Uživatelského účtu na Webu, kde vyplníte požadované údaje a odsouhlasíte, že jste se s Podmínkami seznámili. Po vyplnění všech potřebných informací a odsouhlasení Podmínek vám založíme Uživatelský účet a tím se stáváte členem WOOX klubu.

Okamžikem zřízení Uživatelského účtu je mezi námi uzavřena smlouva o poskytování služeb WOOX klubu. Na základě této smlouvy vám budeme poskytovat služby v rozsahu, který umožňuje Uživatelský účet a členská část Webu. Můžete čerpat i výhody pro členy WOOX klubu.
Po založení Uživatelského účtu vám zašleme potvrzovací e-mail o úspěšné registraci Uživatelského účtu.

Veškeré náklady, které vám vzniknou při registraci do WOOX klubu nebo při používání Webu (třeba náklady na internetové připojení), si hradíte sami a nijak se neliší od vašich standartních nákladů na připojení k internetu.


Jak funguje Uživatelský účet?


Váš Uživatelský účet je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem. Prosíme, nikomu své údaje nesdělujte a nechte si je pouze pro sebe.

Vaše údaje udržujte vždy aktuální a pravdivé, a pokud dojde k jejich změně, ihned je aktualizujte. Pokud uvedete nepravdivé nebo nepřesné údaje, odpovídáte za případnou újmu, která by vám tím mohla vzniknout. Třeba pokud vám od nás nebude moci dorazit důležitý e-mail, protože jste uvedli neaktuální nebo nesprávnou e-mailovou adresu.

Jedna osoba může mít registrovaný jen jeden Uživatelský účet v rámci WOOX klubu a výhody z WOOX klubu nejde převést na třetí osobu ani převádět mezi různými Uživatelskými účty.

Prosím, vezměte na vědomí, že Web ani Uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to hlavně kvůli nutné údržbě softwarového nebo hardwarového vybavení, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby nebo výpadku elektrické energie nebo konektivity. Pokud to bude možné, budeme váš o případných odstávkách Webu a Uživatelského účtu informovat předem na Webu.


Kdy dochází k ukončení členství ve WOOX klubu?


Pokud se rozhodnete ukončit členství ve WOOX klubu, stačí zrušit Uživatelský účet přímo v jeho nastavení.

Prosím, vezměte na vědomí, že my jsme oprávněni vám členství ve WOOX klubu zrušit a zneplatnit Uživatelský účet, pokud porušíte tyto Podmínky nebo právní předpisy. Dále také tehdy, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejichž zpracování je pro vedení Uživatelského účtu nezbytné. Váš Uživatelský účet můžeme zneplatnit a ukončit Vaše členství ve WOOX klubu můžeme také tehdy, kdy při registraci Uživatelského účtu zadáte neplatné, nesprávné nebo neaktualizované osobní údaje anebo své údaje neaktualizujete po jejich změně.
Uživatelský účet můžeme také zrušit, pokud je neaktivní déle než 24 měsíců.


Jak je to s duševním vlastnictvím?


Jsme vlastníkem Webu a vykonáváme k němu majetková i osobnostní práva v největším možném rozsahu.

Udělujeme Vám právo Web používat v rozsahu jeho funkcí a funkcí Uživatelského účtu („Licence“). Licenci vám udělujeme jako nevýhradní. To znamená, že ji můžeme poskytnout i dalším uživatelům Webu a členům WOOX klubu. Licenci vám udělujeme na dobu, kdy budete Web používat nebo mít zřízený Uživatelský účet, územně neomezenou a bezplatnou. Nejste oprávněni postoupit Licenci ani její část na nikoho dalšího ani udělit podlicenci.

Zavazujete se Web nekopírovat a nereplikovat. S Webem ani Uživatelským účtem nemůžete nakládat jinak, než podle těchto Podmínek nebo za jiným účelem, než je využívání WOOX klubu a nákupu či prohlížení našeho zboží a prohlížení Webu. V žádném případě nesmíte Web ani Uživatelský účet jakkoliv hackovat, měnit, ovlivňovat jejich vzhled nebo funkce. Nesmíte ani vykonávat jakoukoliv činnost, která by vedla k přetížení Webu, narušení jeho stability, bezpečnosti nebo chodu. Nesmíte dělat jakékoliv pokusy o získání zdrojového kódu Webu nebo jeho části. Nesmíte to ani umožnit, byť neúmyslně, jakékoli třetí osobě.


Je nějak omezena naše odpovědnost?


Neneseme odpovědnost za případnou újmu způsobenou zneužitím Webu anebo Uživatelského účtu a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či dalších členů WOOX klubu, výpadku elektrické energie či konektivity).
Neneseme odpovědnost ani za jakoukoliv újmu, která by Vám vznikla v důsledku nesprávného užívání Webu, Uživatelského účtu nebo užíváním v rozporu s těmito Podmínkami, nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti. Neneseme odpovědnost za přerušení poskytování Webu, pokud je způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (například kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností) nebo přímo vámi (například nesprávná manipulace s Webem, Uživatelským účtem, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran, apod.) popř. z důvodu, že provoz Webu nebo Uživatelského účtu bude ukončen. Pro tyto případy se vzdáváte práva na náhradu újmy.


Jak zahájit mimosoudní řešení sporu?


Jako spotřebitel se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr.


Co říci závěrem?


K provozování WOOX klubu jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme také dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.
Tyto Podmínky můžeme měnit nebo doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. O veškerých změnách Podmínek váš budeme informovat prostřednictvím Uživatelského účtu i na váš e-mail. Pokud s novými Podmínkami nesouhlasíte, můžete si Uživatelský účet odinstalovat a tím ukončit smlouvu i členství ve WOOX klubu. Pokud to ale neuděláte do 10 dnů od té doby, kdy jste vás o změně Podmínek informovali, platí, že s novým zněním souhlasíte.

 

V Jeseníku dne 8.8.2023